Контакти

Вестник Лична Драма

1750 София
жк “Младост 1”, бл. 23, вх. А, ет. 7, ап. 14

Тел.: 02/974 30 22; 02/975 32 44
Тел./факс: 02/887 21 50
Е-mail:
lichna_drama@mail.bg
vestnik_ld@abv.bg
Уеб-сайт: www.lichna-drama.com
Facebook: Нашата страница