За Реклама

До нашите сегашни и бъдещи партньори във връзка с актуалните цени за реклама в „Лична драма“

РЕКЛАМАTA ПРИ НАС Е ГАРАНЦИЯ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Уважаеми партньори, вече 20 години в. „Лична драма“ е сред най-четените вестници в България. С богатата си тематична палитра той се посреща с изключителен интерес от всички възрастови групи на населението, като преобладаваща е тази на хората между 18 и 45 г.

Лична драма” е единственият вестник, който се прави по писма на читателите, под формата на изповеди, мнения и коментари. В този смисъл той няма аналог у нас и в Европа. Изданието е седмично, излиза всеки вторник в 24 страници, формат А3, цветност 4+2 – зелен, и вече 20-а година е на вестникарския пазар. Тиражът му е 40-хиляден, с 92 % продаваемост. По този показател сме сред първите в страната. Според наша анкета читателите са многократно повече - един брой се чете най-малко от 5-6 души.

“Лична драма” се ползва с името на авторитетен и влиятелен социален вестник в страната. Сред неговия тематичен обхват са проблемите на дома, семейството, образованието и просперитета на младите, както и живота на успелите хора у нас. Защитава общочовешките ценности, поднасяйки във всеки брой интервюта с известни наши учени, философи, писатели, хора на изкуството и звезди от шоубизнеса.

Вестникът има абонати не само в България, но и в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Гърция и други страни. Читателите ни в чужбина са над 3000.

Екипът на вестник “Лична драма” е съставен от журналисти с дългогодишен опит в печата и графичното оформление. Това е сигурна гаранция за успешното реализиране на вашите рекламирани продукти в нашето издание.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА ВЪВ В. “ ЛИЧНА ДРАМА” /без ДДС/

Място Вътрешна страница Последна страница Първа страница
Черно-бяла 1,50 лв./кв. см 2,00 лв./кв. см 5,00 лв./кв. см
+ един цвят 2,00 лв./кв. см 3,00 лв./кв. см 7,00 лв./кв. см
4 цвята 5,00 лв./кв.см 8,00 лв./кв. см 10,00 лв./кв. см

Скрита реклама – репортаж, интервю, коментар на специалист и т. н., както и малките обяви – по тарифата на квадратен сантиметър.

ОТСТЪПКИ - За брой публикации, платени предварително:
3 бр. – 5%;
5 бр. – 6%;
10 бр. – 10%.

Ширина на колоните на вестник “Лична драма”

1 колона 2 колони 3 колони 4 колони 5 колони 6 колони
4 см 8,3 см 12,5 см 17 см 21 см 25,5 см

Наборно поле цяла страница – 25,5/37,5 см /960 кв. см/

Краен срок за предаване на рекламите – 10 дни преди отпечатването на броя.

Технически изисквания: Готовите рекламни карета се предоставят на в. “Лична драма” с разпечатка и на дисков носител / CorelDraw 10 или по-ранна версия, EPS, TIF JPEG min 300 dpi/ или се изпращат на e-mail: lichna_drama@mail.bg, vestnik_ld@abv.bg

Цените за реклама са валидни от 01.01.2013 г. Уебсайт – www.lichna-drama.com